Catre paginile descriptive despre cartea de identitate
Catre paginile despre Starea civila
Catre paginile despre furnizarile de date
Catre paginile despre alte documentatii furnizabile
Programul de activitate al componentelor institutiei
Catre paginile informative despre pasapoarte
Catre paginile informative despre permisul de conducere auto
Catre paginile cu diverse informatii conexe
Catre paginile cu legislatie utila
Catre paginile cu legaturi utile (linkuri)
Pentru orice sugestie sau informatii suplimentare va rugam sa contactati webmasterul
(click pe sigla)!
 

Catre pagina principala a situluiCatre pagina de noutati comunicateCatre pagina cu programul de activitateCatre pagina cu descrierea teritoriuluiCatre pagina despre institutia SPCJEP
Mita si votul ilegal inseamna inchisoare!

Eliberarea cărţii de identitate

         Actele necesare pentru eliberarea unei carti de identitate (documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza) sunt:
- certificatul de nastere (in copie si in original);
- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (in original);
- timbru fiscal in valoare de 4 RON (40.000 lei), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern (sau chitanta de plata a valorii fiscale la Trezorerie);
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 RON (70.000 lei), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei, achitata la Trezorerie.

         Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.

         Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea lucratorului de evidenta a populatiei, daca nu a fost pierdut, furat ori distrus.
         Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a populatiei, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator. 
         Pe langa acestea, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel: 
         In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani sunt necesare si:
- actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal; 
- hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.
         In cazul persoanelor casatorite/divortate/vãduve:
- certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat. 
         In cazul schimbarii domiciliului:
- certificatele de nastere ale copiilor minori care isi schimba domiciliul impreuna cu parintii; 
- livretul militar sau dovada pentru persoanele supuse obligatiilor militare, din care sa rezulte ca solicitantul a fost luat in evidenta cu noul domiciliu de catre centrul militar din localitatea/sectorul pe raza careia/caruia isi schimba domiciliul.
         In cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau distrugerii actului de identitate:
- un document cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii; 
- timbru fiscal de 4 lei (RON), valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern.

         Cartea de identitate se elibereaza in termen de 10 zile de la data depunerii actelor.

         Cazuri in care se elibereaza o noua carte de identitate:
- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
- daca s-au modificat numele si prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (de exemplu la schimbarea numelui/ prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere, s.a.);
- in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
- in cazul deteliorarii actului de identitate;
- in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;
- la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati;
- cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- in cazul anularii;
- in cazul schimbarii sexului;
- in cazul atribuirii unui nou CNP;
- pentru preschimbarea buletinului de identitate.

Toate drepturile rezervate/ Copyright 2006-2012
 Serviciul Public Comunitar Judetean pentru Evidenta Persoanelor Braila
.

S.P.C.J.E.P. Braila

Optimizat pentru rezolutie 1024 x 768, Netscape 6, IE 6 sau mai mare.