CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  
CI specimen

Documente necesare    1. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor - descarcă

    2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - descarcă

    3. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - descarcă

    4. a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei - descarcă

    4. b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate - descarcă

    5. a) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului - descarcă

    5. b) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor - descarcă

    6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior - descarcă

    7. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate - descarcă

    8. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române - descarcă

    9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - descarcă

    10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România - descarcă

    11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței - descarcă

    12. Dovada adresei de domiciliu - descarcă

    13. Contravaloarea actelor de identitate - descarcă