CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă
eliberate de autorităţile străine


1. Transcriere - naștere înregistrată în străinătate

ATENȚIE
Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.
Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.


Acte necesare :
Certificatul de naștere original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informații generale) eliberat de autoritățile din străinătate, în care să fie trecute numele și prenumele copilului, data nașterii, locul nașterii, sexul copilului, datele părinților - original și două copii xerox;
Traducerea legalizată a certificatului de naștere - original și copie xerox;
Certificatul de căsătorie al părinților - când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;
Certificatele de naștere și actele de identitate ale părinților - original și copii xerox;
Actul de identitate al solicitantului - titular al certificatului (carte de identitate / carte provizorie de identitate sau pașaport cu domiciliul în străinătate) - original și copie xerox;
Declarația părintelui care solicită transcrierea dată în fața ofițerului de stare civilă sau în formă autentică dacă cererea de transcriere este depusă prin împuternicire cu procură specială, cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinții acestuia au domicilii diferite;
Declarația părintelui care solicită transcrierea dată în fața ofițerului de stare civilă sau în formă autentică dacă cererea de transcriere este depusă prin împuternicire cu procură specială, cu privire la faptul că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române;

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată:
- făcută la notar public, în țară;
- făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin traducere legalizată în România) sau - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

Act de identitate mandatar - original și copie xerox.

În cazul minorilor cu vârsta între 14-18 ani, aceștia pot solicita transcrierea în nume propriu, asistați de unul dintre părinți sau după caz de tutore, sau prin împuternicit cu procură specială notarială/consulară. Dacă părinții au domicilii diferite în țară, primăria competentă poate fi oricare dintre cele 2 primării pe rază cărora au domiciliul părinții minorului. Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinți au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naștere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinții din România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultumul domiciliu al unui dintre părinți.

Dacă părinții au domiciliul în străinătate și nu au avut niciodată domiciliul în România, cererea se depune la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.

2. Transcriere - căsătorie încheiată în străinătate

ATENȚIE
Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.
Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.


Acte necesare :
Certificatul de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat (vezi Informații generale) eliberat de autoritățile din străinătate - original și două copii xerox;
Traducerea certificatului de căsătorie - original și copie xerox;
Certificatele de naștere ale soților - copii xerox;
Actele de identitate ale soților (carte de identitate / carte provozorie de identitate sau pașaport cu domiciliul în străinătate) - copii xerox;
Declarația notarială a ambilor soți cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;
Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales;
Convenția matrimonială este obligatorie pentru toate căsătoriile încheiate începând cu data de 01.10.2011
Hotărârea de divorț sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară, dacă este cazul - copie xerox;

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată:
- făcută la notar public, în țară;
- făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin traducere legalizată în România) sau - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

Act de identitate mandatar - original și copie xerox.

3. Transcriere - deces înregistrat în străinătate

ATENȚIE
Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.
Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.


Acte necesare :
Certificatul de deces original simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autoritățile din străinătate - original și două copii xerox;
Traducerea certificatului de deces, efectuată în România sau în străinătate - original și copie xerox;
Actul de identitate al persoanei decedate - original și copie xerox;
Certificatul de naștere;
Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, dacă este cazul - original și copie xerox;
Actul de identitate al solicitantului;

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată:
- făcută la notar public, în țară;
- făcută în străinătate - la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin traducere legalizată în România) sau - la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;

Act de identitate mandatar - original și copie xerox.