CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă
privind cetățenii care au redobândit cetățenia română
și care nu au avut niciodată domiciliul în România


    În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018 cetățenii care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al ORICĂRUI MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ de pe teritoriul României inclusiv București sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

ATENȚIE!
Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun PERSONAL de către titularii actelor, reprezentanții legali ai minorilor, moștenitorii în cazul certificatelor de deces.
Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.


1. Redobândire cetățenie - Transcriere act naștere - nu au avut niciodată domiciliul în România

a) În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:
Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;
Certificat de naștere - original și copie;
Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original și copie xerox;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie xerox;

b) În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:
Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) - original și copie xerox;
Certificat de naștere minor - original și copie;
Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părinților - original și copie xerox;
Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) - original și copie xerox;

ATENȚIE!!!
Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român)

2. Redobândire cetățenie - Transcriere act căsătorie - nu au avut niciodată domiciliul în România

Acte necesare :
Dovada redobândirii cetățeniei române(Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;
Certificat de căsătorie - original și copie;
Certificatele de naștere ale soților - original și copie xerox;
Cărțile de identitate și pașapoartele soților - original și copie xerox;

Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales;


  Pentru alte informații suplimentare privind programul de lucru sau documentele necesare eliberării actelor de stare civilă, puteți accesa site-ul Primăriei Brăila (S.P.C.L.E.P. Brăila) sau al Serviciilor Publice Comunitare Locale arondate din Făurei, Ianca, Însurăței, afișate la secțiunea Contact