CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR BRĂILA
Prima pagină | Hartă site | Legături utile | Contact  
      În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor s-au organizat la nivelul consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, precum și la nivelul consiliilor județene.
     Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a listelor electorale, cât și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghiseu unic.
     În subordinea consiliilor județene, s-au înființat servicii publice comunitare județene de evidență a persoanelor, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al serviciilor județene, precum și a birourilor de evidență a populației din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei din structura Ministerului Administrației si Internelor.